EDP השלימה פרוייקט הסבה של מערכת לניהול מוסך ב- "אל-על" לפרויריטי

דף הבית > EDP השלימה פרוייקט הסבה של מערכת לניהול מוסך ב- "אל-על" לפרויריטי

15/04/2018

המוסך המרכזי של חברת אל על מספק שירות לכל רכבי החברה. ניהול מוסך השרות היה מבוסס על מערכת מיושנת בסביבת UNIX, והוסב למערכת חדישה בסביבת פריוריטי. הפרוייקט כלל איפיון, יישום, הסבת נתונים, הטמעה, הדרכה, ובוצע לשביעות רצון מלאה של חברת אל על.